×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Richardsonova ekstrapolacija     Numeričko integriranje     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA


Programi

Trapezna i Simpsonova formula, (2.11) i (2.14), mogu se vrlo jednostavno programirati u programskom jeziku Matlab.

Program za trapeznu formulu glasi

Octave On-line

     


[Octave On-line Home]    [Octave User's Guide]

Program za Simpsonovu formulu glasi

Octave On-line

     


[Octave On-line Home]    [Octave User's Guide]

Zadatak 2.13  
a)
Izvedite ove programe pomoću programa Octave On-line2.4. za razne vrijednosti od $ n$ . Za koje (najmanje) vrijednosti od $ n$ je pogreška $ E$ jednaka nuli?
b)
Modificirajte programe tako da računaju $ \displaystyle \int_0^{100} e^{-x^2}  dx$ . Izvedite programe za $ n=100,200,400,800$ . Koliko dobiveni rezultati odstupaju od $ \displaystyle \int_0^{+\infty} e^{-x^2}  dx=\sqrt{\pi}/2$ ?